Årsberetning 2013

Atter har vi hatt eit fint møteår saman.  Stor takk for det gode samarbeid i styret og for alle gode idéar vi har fått frå medlemane våre gjennom IDEDUGNADEN. Vi er no 122 medlemar og har fått ekstra smykkegåve frå sentralstyret for auken i medlemstalet dei siste åra.  

Laget har hatt 11 tilstellingar for medlemar og 6 styremøter med 29 saker. Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført den 12.9: Sak: Vedtektsendringer.

Dokumenter

@