Styret 2012

styremedlemmer 2012

Fra venstre: Turid Mæhre Olsen, Tone Svare Kvien, Åse Floa Steinrud, Tove Wika og Mary Anne Nordgaard.

@