Medlemsmøte 13. mars 2014

Medlemsmøtet var lagt til Kippermoen svømmehall.

avisartikkel

@