Tromsø

Laget ble stiftet 21. februar 1958 og har nå kontor i Heracleum, Vestregt 15, Tromsø.

alt   Fra årsmøtet 2018                                                    Foto: Sigmund Nordmo

Vi ønsker enda flere medlemmer!

Send oss din e-mailadresse

Styret arbeider med å registrere e-mailadresse på flest mulig medlemmer. Vær snill å sende oss din, så sparer du oss for mange penger og unødig arbeid!

Kontakt lokallaget

Postadresse:
LOP Tromsø og omegn
Postboks 1222, 9262 Tromsø
Org.nr. 997 287 916       

Bank konto nr 0530 06 28321
 
Leder: Arvid Tangen

Tlf  911 94 801

 

Aktuelt

Medlemstreff

 

Møtedatoer høsten 2017 til mars 2018:

Tirsdag 5. september: Medlemsmøte.

Nytt fra Landsmøtet. Diskusjon om lagets virksomhet.

Fredag 20. oktober: Lutefiskaften i Grunnfjord

Torsdag 23. november: Johnny Hansen forteller om Tromsøs hederskarer som er portrettert på Heracleum. 

Onsdag 6. desember: Julebord. Konsert v/Det norske mannskor av 1995.

Onsdag 24. januar 2018: ​Skreiaften på Sjøtun Brygge.

Onsdag 14. mars 2018: Årsmøte. Sakere må meldes senest 19.02. Jubileumsmarkering: Lop avd. Tromsø og omegn er 60 år. 

Alle medlemsmøtene begynner kl. 17.00 og arrangeres på Heracleum, UNNTATT ÅRSMØTET SOM MÅ FOREGÅ PÅ SAGA HOTELL!. 

 

Styret

Styre 2021 – 2022

Leder:

Arvid  Tangen,

 tlf 911 94 801 artang@online.no

Medlemmer:

Erling Briskemyr, seniorpolitikk

 tlf   917 88 398   briska@online.no

Jorunn Rasmussen, Nestleder og verveansvarlig

tlf 951 30 347,  k-rasmu@online.no

Aksel Sollie,medlem

 tlf 907 42 211  asvaks9@gmail.com

Eva Solstad,kasserer

tlf 936 83 316 evasolstad@hotmail.com

Varamedlemmer:

Ellen Bjørkedal, sekretær

tlf  971 89 306   ellenpernille@hotmail.com

May Ann Leithe, 

 tlf 416 14 526  maleith@online.no

Fred Klokkervoll, nettside

 tlf  47260191   fred. klokkervoll@gmail.com

@