Tromsø

Laget ble stiftet 21. februar 1958 og har nå kontor i Heracleum, Vestregt 15, Tromsø.

alt   Fra årsmøtet 2018                                                    Foto: Sigmund Nordmo

Vi ønsker enda flere medlemmer!

Send oss din e-mailadresse

Styret arbeider med å registrere e-mailadresse på flest mulig medlemmer. Vær snill å sende oss din, så sparer du oss for mange penger og unødig arbeid!

Kontakt lokallaget

Postadresse:
LOP Tromsø og omegn
Postboks 1222, 9262 Tromsø
Org.nr. 997 287 916       

Bank konto nr 0530 06 28321
 
Leder: Betty Sabbasen

Tlf: 952 78 122 

Aktuelt

Medlemstreff

 

Møtedatoer høsten 2017 til mars 2018:

Tirsdag 5. september: Medlemsmøte.

Nytt fra Landsmøtet. Diskusjon om lagets virksomhet.

Fredag 20. oktober: Lutefiskaften i Grunnfjord

Torsdag 23. november: Johnny Hansen forteller om Tromsøs hederskarer som er portrettert på Heracleum. 

Onsdag 6. desember: Julebord. Konsert v/Det norske mannskor av 1995.

Onsdag 24. januar 2018: ​Skreiaften på Sjøtun Brygge.

Onsdag 14. mars 2018: Årsmøte. Sakere må meldes senest 19.02. Jubileumsmarkering: Lop avd. Tromsø og omegn er 60 år. 

Alle medlemsmøtene begynner kl. 17.00 og arrangeres på Heracleum, UNNTATT ÅRSMØTET SOM MÅ FOREGÅ PÅ SAGA HOTELL!. 

 

Styret

Styret 2024

Leder
Betty Sabbasen 22bettysa@gmail.com, 95278122 
 

Nestleder
Aksel Sollie, asvaks9@gmail.com, 90742211
 

Styremedlem
Erling Briskemyr, briska@online.no, 91788398
 

Styremedlem
Edith Holm, edith.holm@me.com, 91511226
 

Styremedlem
Kari Nerdrum Tangen, artang@online.no, 95248904
 

1.vara Tore Mehus

2.vara Eva Kvalvik

 

Betty Sabbasen er fungerende kasserer.

Erling Briskemyr er eldrepolitisk talsperson.

@