Tromsø

Laget ble stiftet 21. februar 1958 og har nå kontor i Heracleum, Vestregt 15, Tromsø.

alt   Fra årsmøtet 2018                                                    Foto: Sigmund Nordmo

Vi ønsker enda flere medlemmer!

Send oss din e-mailadresse

Styret arbeider med å registrere e-mailadresse på flest mulig medlemmer. Vær snill å sende oss din, så sparer du oss for mange penger og unødig arbeid!

Kontakt lokallaget

Postadresse:
LOP Tromsø og omegn
Postboks 1222, 9262 Tromsø
Org.nr. 997 287 916       

Bank konto nr 0530 06 28321
 
Leder: Asgeir Brekke
tlf. 900 26 908
E-post: asgeir.brekke@uit.no

Medlemstreff

 

Møtedatoer høsten 2017 til mars 2018:

Tirsdag 5. september: Medlemsmøte.

Nytt fra Landsmøtet. Diskusjon om lagets virksomhet.

Fredag 20. oktober: Lutefiskaften i Grunnfjord

Torsdag 23. november: Johnny Hansen forteller om Tromsøs hederskarer som er portrettert på Heracleum. 

Onsdag 6. desember: Julebord. Konsert v/Det norske mannskor av 1995.

Onsdag 24. januar 2018: ​Skreiaften på Sjøtun Brygge.

Onsdag 14. mars 2018: Årsmøte. Sakere må meldes senest 19.02. Jubileumsmarkering: Lop avd. Tromsø og omegn er 60 år. 

Alle medlemsmøtene begynner kl. 17.00 og arrangeres på Heracleum, UNNTATT ÅRSMØTET SOM MÅ FOREGÅ PÅ SAGA HOTELL!. 

 

Styret

Styret 2018/2019

 
Asgeir Brekke. Leder
tlf 900 26 908, asgeir.brekke@uit.no
 
Jorunn Rasmussen. Nestleder
tlf. 951 30 347, k-rasmu@online.no
 
Arvid Tangen. Kasserer 
tlf. 911 94 801, artang@online.no
 
Guri Martens. Sekretær
tlf. 996 35 795, eldste1946@gmail.com
 
Einar Stenersen. Styremedlem
tlf. 922 54 502, eistener@online.no
 
Laila Abrahamsen. Varamedlem
tlf. 918 11 566, lailaabr@online.no
 
Ingvild Kamplid.  Varamedlem.
tlf. 901 26 856,  ingvild.kamplid@uit.no
 
Ellen Bjørkedal. Varamedlem
Tlf. 971 89 306, ellenpernille@hotmail.com