Årsmøtet 2016

altalt

På årsmøtet 30. mars valgte avd. Tromsø og omegn nytt styre med Asgeir Brekke som leder. Styret konstituerte seg senere og valgte Jorunn Rasmussen som nestleder, Arvid Tangen som kasserer og Sigmund Nordmo som sekretær. Styremedlem er Einar Stenersen. Vara til styret er Laila Abrahamsen, Reidun Jenssen og Ingvild Kamplid.

LOP i Tromsø har nå 310 medlemmer. Det var nesten 50 personer tilstede på årsmøtet, som ble meget dyktig ledet av Arvid Tangen. Rune Blix Hagen kåserte engasjert over emnet "Nye øltrender i Tromsø".

Tekst og foto: Sigmund Nordmo

@