Vellykket medlemsmøte 4. februar

Det var nesten 50 fremmøtte på medlemsmøtet 4. februar. Og uvanlig mange menn!

Det var god stemning på medlemsmøtet 4. februar. Nestleder Jorunn Rasmussen ønsket velkommen, og presenterte Vanja Jensen fra Flyktningetjenesten i Tromsø. Hun holdt et engasjert innlegg med tittelen "Utfordringer i Flyktningearbeidet", og kom inn på flyktningearbeidet generelt og utfordringer for Tromsø kommune spesielt. 

Deretter informerte sekretær Sigmund Nordmo om Møljeaften på Sjøtun Brygger 19. februar og aktuelle reiser. Turen til Gran Canaria i februar er fulltegnet, mens det ennå er ledige plasser på Polen-turen. Han minnet også om årsmøtet og frist for å levere saker. 

Etter et bedre måltid med fiskesuppe og brød var det loddsalg og dans. Praten gikk som vanlig lett, og det var uvanlig stor aktivitet på dansegolvet ettersom det var mange menn tilstede. 

Et hyggelig møte!!

Ref.: Sigmund Nordmo