Årsmøtet 2018 og 60-årsjubileum.

alt

Årsmøtet 2018 ble holdt på Choice Hotel Saga 14. mars 2018.

Det var ca. 60 frammøtte, og Arvid Tangen ledet møtet greitt gjennom sakslisten. Leder Asgeir Brekke holdt en flott jubileumstale, og etter møtet var det duket til middag med underholdning av Tromsøs trubadur Ragnar Olsen.

Styret har bestått av Asgeir Brekke, leder, Jorunn Rasmussen, nestleder, Arvid Tangen, kasserer, Sigmund Nordmo, sekretær og Einar Stenersen, styremedlem. Styret ble gjenvalgt bortsett fra Sigmund Nordmo som ikke ønsket gjenvalg etter 5 år som sekretær. 

Styrelederen ga forsamlingen en historisk gjennomgang av de første 15 årene i laget. Laget ble stiftet på Sagatun den 21. februar i 1958. 28 statspensjonister møtte opp på det konstituerende møtet og Forsøksleder Karl Fjærvoll ble valgt til lagets første leder. (Se leders jubileumstale:  /resources/troms/tromso/Tale-til-LOP-lokallag-14.mars-2018-2.docx

 

altalt

alt

Dokumenter

@