Medlemsmøtet 24. januar.

Det var ca 40 frammøtte på medlemsmøtet. Vi var ei stund i tvil om vi skulle avlyse møtet, men så - egentlig for sent - strømmet det på med påmeldinger. Dette har vi jo opplevd før, og det er utvilsom et problem i forhold til Heracleum at vi ikke kan si nøyaktig antall deltakere før dagen er der. 

Men møtet gikk greitt. Politibetjent Sverre Steffensen snakket om "Eldre og sikkerhet". De 6 årene 2011 - 2016 hadde Troms Politidistrikt totalt 1439 straffesaker hvor ofrene var i aldersgruppen 65 år og eldre. Sakene fordeler seg mellom bedragerier, tyveri, legemsfornærmelse, innbrudd og grovt tyveri fra hytter. Det er en markert nedgang i antall saker fra 2011 til 2016. Han betegnet Tromsø som en trygg by, men media og andre aktører er med på å skape en utrygghetsfølelse blant eldre. Saker hausses opp, men erfaringen viser at med vanlige forholdsregler med å låse dører, passe pinkoden, installere alarm, osv., så kan man føle seg rimelig trygg. Han ga også råd om hvordan man skal forholde seg til telefonselgere, press fra håmdverkere, dørselgere, osv. 

Etter foredraget var det nydelig finnebiff, kaffe og bløtkake, loddsalg og dans. Som vanlig var mennene i desidert mindretall, men noen svingte seg på golvet. alt

@