Årsmøteprotokoll 2016

                          ÅRSMØTEPROTOKOLL

 

Årsmøte LOP avd. Tromsø og omegn på Heracleum 30. mars 2016

Det var 44 frammøtte på årsmøtet.

Leder Arvid Tangen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Sak 1   Konstituering 

            Møteleder: Arvid Tangen

            Referenter: Sigmund Nordmo og Lillian Jensen

Underskrive protokollen: Asmund Tranung og Gerd Stenersen

 

Sak 2   Godkjenning av innkalling og saksliste

            Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

 

Sak 3   Styrets årsberetning for 2015

            Møteleder leste opp styrets årsberetning.

            Vedtak: Årsberetningen for 2014 tas til etterretning.

 

Sak 4   Årsregnskap for 2015.

            Vedtak: Regnskap for 2015 enstemmig godkjent.

 

Sak 5  Budsjett for 2016.

           Vedtak: Budsjett for 2016 enstemmig godkjent.

 

Sak 7   Uttalelse om «Eldrediskriminering i samfunnet».

            Årsmøtet sluttet seg til uttalelsen.

 

Sak 7   Valg

            Møteleder la fram valgkomiteens forslag: 

 

Styreleder: (Velges for 1 år)

Asgeir Brekke (Ny)

Styremedlemmer: (Velges for to år)

Jorun Rasmussen (Ikke på valg)

Einar Stenersen (Ikke på valg)

Arvid Tangen (Ny, 2 år)

Sigmund Nordmo (Gjenvalg, 2 år)

 

Varamedlemmer: (Velges for 1 år)

  1. Laila Abrahamsen
  2. Reidun Jensen
  3. Ingvild Kamplid

 

  • Valgkomiteens forslag til styre og varamedlemmer enstemmig vedtatt.

 

Revisor: (Velges for 1 år)

  1. Anne Johannessen (Gjenvalg)
  2. Rita Tiller (Ny)

Vararevisor:  (Velges for 1 år)

Asmund Tranung (Gjenvalg)

Vedtak: Valgkomiteens forslag til revisor og vararevisor enstemmig vedtatt.

 

Valgkomite: (velges for 1 år)

Aud Toften (Gjenvalg)

Asmund Tranung (Gjenvalg)

Mary Brekke (Gjenvalg)

 

Vedtak: Valgkomiteen enstemmig valgt.    

 

17. mars 2016.

Protokollen underskrevet av:

 

 

            Asmund Tranung                                                      Gerd Stenersen

           

Referenter:

 

                        Lillian Jenssen                                    Sigmund Nordmo

@