Trondheim

LOP Trondheim

er en interesseorganisasjon for pensjonister fra kommune, fylke og stat. Lokallaget ble stiftet 25.03.1954.

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) har drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjør og statsbudsjett, samt er høringsinstans for ulike departementer når det gjelder saker av betydning for oss som pensjonister.

Medlemskontingent: 300 kroner pr år. Fra 01.01.19 blir kontingenten kr 350 for enkeltmedlemmer og kr 600 for ektepar. Bankkontonr.:  9235 27 94858

Vi trenger e-postadressen din. Vennligst send din e-postadresse til s-johaaa@online.no for oppdatering av kartoteket vårt!

alt 

På medlemsmøtene bidrar de aktive med gevinster til åresalg og utlodning. Et flott tilskudd til lagets økonomi!

 

OBS: Under overskriften "Aktuelt" finnes de fire siste nyheter. Flere artikler finnes under "Arkiv".

 

 

Kontakt lokallaget

Leder: Terje Osnes, tlf 465 02 507, e-post  osnesterje@gmail.com

Ansvarlig for hjemmeside: 

alt

LOP Trondheim har egen side på Facebook, hvor man kan be om å bli medlem

Aktuelt

Arkiv

Medlemstreff

Lagets møter holdes i Hornemansgårdens festsal, hver tredje torsdag i måneden kl 1100 - ca 1400,  (ikke mai-juni-juli)

Velkommen til våre møter!

Hornemansgården

Styret

Leder         
Terje Osnes
465 02 507
osnesterje@gmail.com

Nestleder   
 
 
Kasserer    
Sigri Johanne Aa  
907 71 247  
s-johaaa@online.no  
 
Sekretær    
Ågot Glasø      
920 68 556    
a-glaso@online.no
 
Styremedlem
 
 
Styremedlem
Aage Borrmann  
911 12 385   
Varamedlem
Arne W. Olsen
976 99 082     
Vara, turleder
Lillian Lilleløkken 
911 03 946