Årsmelding 2012

Styret i LOP Bergen og Omland har også i 2012 hatt et aktivt arbeidsår. Det har vært stort engasjement rundt  «Samhandlingsreformen», som trådte i kraft 1.  januar 2012.

Dokumenter

@