Årsmelding for 2020

Her finner du vår årsmelding for året 2020.

LOP Bergen og omland hadde 317 medlemmer pr. 31 12 20. Dette er en liten nedgang fra forrige årsmote, og det skyldes i hovedsak "naturlig" avgang, men medlemstallet skulle gjerne vært høyere, og det jobbes på flere områder for å få rekruttert nye medlemmer.

Les hele årsmeldingen i vedlegget her:

Dokumenter

@