Brev til sentralstyret i LOP  

Styret i LOP Bergen og omland har den 22. januar 2024 sendt brev til sentralstyret i LOP om private helseforsikringer. 

Her kan du lese brevet: 

Vi er gjort oppmerksom på at det er aktivitet eller initiativ for å skaffe LOPs medlemmer noen medlemsfordeler. Det er bra og slike fordeler kan ofte gi litt ekstra motivasjon for medlemskap. Vi håper arbeidet gir resultater.

Imidlertid er styret i Bergen og omland meget betenkt når det også legges opp til «privat helseforsikring» som et av elementene i tilbudsmassen.

LOP-medlemmene rekrutteres naturlig nok fra offentlig sektor. Vi har valgt å jobbe der fordi jobbene er spennende og vi kunne utvikle oss og samtidig bidra til samfunnsbyggingen. En velfungerende offentlig sektor bør være vår interesse også i fremtiden.

Å gå inn for å tegne private helseforsikringer vil kunne legitimere et todelt helsevesen i Norge. Dette er en utvikling LOP ikke bør bidra til. Ansatte i privat sektor vil ha andre pensjonsordninger enn det vi er vant med og tjent med. På sikt vil dette kunne undergrave selve grunntanken med LOP.

Vi oppfatter at arbeidet med medlemsfordeler skjer i samarbeid med andre. Når det gjelder privat helseforsikring så bør dette vurderes i sentralstyret. Dette er en del av vårt interessepolitiske arbeid.

 

På vegne av styret i Bergen og omland LOP

Åge Rosnes, leder

@