Protokoll fra årsmøtet 2014

Styret 2014 fra venstre: Aud Reiso, Jorunn Solberg (nestleder), Annelise Olsen, Anne-Karin Davidsen, Gunda Falao Sparre (leder), Connie Moberg, Ragnhild Victoria Toft og Svein Njaastad.  Willy Jan Lønne og Ole-Konrad Ekerhovd var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bergen Seniororkester spilte under sin dirigent Inge Fjørtoft.

Dokumenter

IMG_7243.jpg
IMG_7242.jpg
@