Årsmøte 27. januar

LOP Bergen og ompland holder årsmøte tirdag 27. januar kl 12.00 på Hotel Norge.

KUNNGJØRING OM ÅRSMØTE I LOP BERGEN OG OMLAND

TID:              TIRSDAG 27. Januar 2015 kl. 12.00

STED:           Hotel Norge

Saker som medlemmene ønsker å ta opp (jfr punkt 4 i saklisten) må være styret i hende innen fredag 2. Januar 2015, og sendes styreleder.

 

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET:

  1. Innkalling og sakliste
  2. Årsmelding for kalenderåret 2014
  3. Revidert regnskap for kalenderåret
  4. Saker som er sendt inn av medlemene
  5. Saker som styret ønsker å ta opp
  6. Lokallagskontingenten for 2015
  7. Budsjett for styreperioden
  8. Valg

 

Kulturinnslag:  Bergen Pensjonistorkester

 

APELL!  Verv nye medlemmer!  Møt opp på medlemsmøtene!

Det betyr mye for arbeidet I laget at vi er mange, både I medlemstall og I deltakere på medlemsmøtene.  LOP, Landslaget for offentlige pensjonister har drøftingsrett med myndighetene, og kan gjennom det påvirke eldrepolitikken I Norge.  Det betyr at som medlem kan også du være med å påvirke.

undefined
@