Årsmøteprotokoll 2022

Årsmøtet ble avholdt 17. mars 2022. 

Hele protokollen kan du lese i pdf-vedlegget her:

Dokumenter