Eldreomsorg

Landslaget for offentlige pensjonister i Telemark (LOP) oppfordrer kommunene til langtidsplanlegging for sine eldre.

ELDREOMSORG = AKTIVITET * FELLESSKAP * TRYGGHET

Helseminister Jonas Gahr Støre har mange ønsker for helse-Norge.  Dette skriver han på sin facebook-side om eldreomsorg under overskriften Tenke nytt om mulighetene ved å leve lenger:

”Begrepet eldreomsorg gir ofte inntrykk av at alle eldre har et omsorgsbehov. Alle med omsorgsbehov – i alle aldre – skal få det. Men mangfold preger de eldre, kanskje mer enn yngre; mangfold i behov, ønsker og drømmer. De fleste vil bo hjemme, være aktive, bidra.

Vi kan satse på et innovasjonsløft for omsorg, en sektor der det brukes altfor lite på forskning. Vi kan velge nye boformer og ny teknologi for å kunne bo lenger hjemme. Vi kan oppmuntre til mer nyskapende samarbeid med frivillig sektor.”

Landslaget for offentlige pensjonister i Telemark støtter Jonas Gahr Støres innspill og ber i den anledning om at kommunene i Telemark følger helseministerens oppfordring på en god og innovativ måte, gjennom

  • at kommunen påtar seg å koordinere frivillighetsarbeid fra ulike organisasjoner og foreninger rettet mot alle grupper eldre, også de yngste eldre.  Dette for å foredle og ta vare på det mangfoldet som allerede finns.
  • tilrettelegger og pådriver for nye boformer.  Boformer og boligkonsept bør ikke nødvendigvis bare være for eldre, men det er denne gruppen som er vårt spesielle anliggende.

LOP Telemark oppfordrer til langtidsplanlegging for sine eldre. Sykehjem og omsorgsboliger er bra, men kanskje vi må tenke litt nytt, f.eks boligkonsept med ”nogot attåt” ved å blande eldre, yngre og småbarnsfamilier. Her nevnes betjent resepsjon, gode fellesarealer, trimrom og gjesteleilighet. Muligheter for å kjøpe enkelte tjenester som rengjøring, varm mat og selvsagt vaktmestertjenester.

Folk – unge som gamle – vil ha tilgang til mange forskjellige fasiliteter for å få en praktisk og lettvint hverdag!

 

Landslaget for offentlige pensjonister i Telemark

Evy Bratland, leder