Høstens program 2022

Vedlagt finner dere programmet for høstens møter 2022.

I tillegg informerer vi litt om LOP og Telemark lokallag generelt.

For detaljer om de enkelte møtene se også under medlemstreff

Dokumenter

@