Referat fra årsmøte 23. februar 2011

Årsmøtet ble holdt på Kongsberg Vandrerhjem. 52 medlemmer var til stede. Rolf Wallin ble valgt til ordstyrer, Sigmund Nesset og Petra Haug til referenter.

Sak 1. Innkalling og dagsorden. Ingen bemerkninger.

Sak 2. Årsmelding 2010
Lest av sekretær. Ingen bemerkninger.

Sak 3. Regnskap.
Gjennomgått av kasserer. Ingen bemerkninger. Kontingenten, kr 200, endres ikke.

Sak 4. Innkomne forslag. Ingen innkommet.

Sak 5. Valg
Styret og varamedlemmer
Leder: Rolf Wallin (ny for 1 år).
Kasserer: Knut A. Lie (gjenvalg for 1 år)
Sekretær: Petra Haug (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Annie Kofstadmoen (valgt for 2 år)
Styremedlem: Marit Sandengen (ikke på valg)
Varamedlem: Ida Thowsen (ikke på valg)
Valgkomiteen hadde ikke funnet fram til ny leder. Men i løpet av kvelden kom det forslag på ny leder, og årsmøtet valgte Rolf Wallin.
Valgkomite: Hans Jacob Serverinsen, Reidun Gundersen, Astrid Braathen – alle valgt for 1 år.

Sak 6. Revisorer
Bernt Ryggetangen og Reidun Gundersen – begge valgt for 1 år.

Sak 7. Turkomite
Rolf Wallin og Astrid Bråthen.

Sak 8. Nytt medlem av Eldrerådet
Jorunn Ulleberg med vara Sigrun Holm.

@