Aktivitetsplan høsten 2015

Lop i Moss har planlagt et variert program for høsten. Vi starter med åpent medlemsmøte 8. sepember. Med et åpent møte for alle offentlige pensjonister håper vi å nå fram til flere pensjonister som ikke er kjent med at LOP har lokallag i Moss.

På medlemsmøte 13. oktober får vi besøk av politistasjonssjef John Kasper Hermansen som vil fortelle om Politireformen. Møte 10. november blir viet byplanlegging med fokus på de eldre ved byplanlegger Terje Pettersen.

Høstsesongen av sluttes med julemøte den 8. desember. Tid og møtested kommer vi tilbake til når planen er fastsatt.

Vi ser fram til høstens aktiviteter og ønsker velkommen til medlemstreffene.

@