Høstens aktiviteter

Etter sommerferien starter vi opp igjen med medlemsmøter. Se informasjon i denne artikkelen og i medlemstreffsoversikten på denne siden.

8. september er medlemsmøte viet tema verving av nye medlemmer. Medlems tallet har vært noe dalende i det siste. Styret vil derfor gjøre en ekstra innsats på dette vervingsmøte med informasjon om LOP og utdeling av brosyrer. LOP i Moss ønsker flere medlemmer til lokallaget. LOP Sentral har i dette året fått drøftingsrett gjennom høringer på Stortinget. Noe som vil styrke LOP sentralt og lokalt.

På dette møtet håper vi å få et større fokus på LOP som organisasjon for pensjonister fra offentlige arbeidsgivere.

Vi får også besøk av dansere fra Moss Leikarring som vil underholde med sang og danser.

Vervingsmøte denne gang byr på rundstykker, kaker og kaffe. Allsang og loddtrekning hører også med.

Vi anmoder medlemmer og andre interesserte til å møte opp på ARENA Moss kirke og kultursenter til våre medlemsmøter på fastsatte datoer. Medlemsmøtene starter kl. 1200.

13. oktober får vi besøk av politistasjonssjef John Kasper Hermansen som vil informere om den nye politireformen. Dette blir et interessant tema.

10. november. Mye skjer i byen vår for tiden. Derfor skal det bli spennende og høre Moss kommunes byplanlegger Terje Pettersen fortelle om hva som skjer av utvikling, og planlegging i byen vår.

Mye spennende er på gang både i sentrum og i Høyden området.

8. desember er satt av til julemøte. Per d.d. er møtestedet ikke fastsatt, med det kommer vi tilbake til når det nærmer seg høsten

@