Høsttur med LOP- pensjonistene i Moss

Vi startet høsten med å invitere til rundtur med buss i Moss kommune 28. september. Terje Pettersen fra avdeling for by- og næringsutvikling i kommunen, var guide på turen.

22 forventningsfulle pensjonister startet høstturen med lunsj «Hos Naboen» på Jeløy og ble deretter hentet av en turbuss som alle entret uten større vanskeligheter.

Terje Pettersen gav oss et grundig innblikk både i det historiske Moss, byen etter kommunesammenslåingen mellom Rygge og Moss, samt planer for videre utvikling av byen og landskapet rundt. Dette var av stor interesse for LOP-pensjonistene.

Hoppern ungdomsskole med idretts- og flerbrukshall som har 200 tribuneplasser, var første post på ruta til Pettersen. Vi passerte nye boliger under oppføring på Søly og fikk orientering om siste nytt når det gjelder planer for kanalbroen og innsnevringen av både broen og Helgerødgata.

Deretter ble kursen satt mot Rosnes gård, på Jeløy i Moss som har hatt bosetning siden 600-700 e.Kr. Gården har huset flere konger og var i familien Petersons eie fra 1869. I 1939 ble hovedbygningen gitt til daværende Jeløy kommune med navnet «Det Petersonske Aldershjem», senere etablert som Bo- og servicesenter for eldre i Moss. På tidligere Rosnes gård ligger nå boligområdet Perlebukten. Navnet kommer trolig av «Jeløy, en perle ved Oslofjorden.

På vei mot Verket fikk vi en kort innføring i trafikkproblemene ved Tigerplassen som må løses. Vi passerte Verket barneskole som ble tatt i bruk i 1998 og senere utvidet til 1-10 skole da  ungdomsskolen ble bygd og her er plass til 720 elever. På høyden over Verket troner Konvensjonsgården, hvor «Mossekonvensjonen» mellom Norge og Sverige ble inngått i 1814. Konvensjonsgården inngår nå i framtidige planer for Østfold Museet.  

Verket er fremdeles en stor byggeplass, men begynner å ta form som en moderne bykjerne, under  Høegh Eiendoms byggevirksomhet. For tiden ser vi «Hotel Riveria» reises ut mot sundet, hvor det  planlegges et stort parkanlegg for innbyggere i Moss. Vi fikk høre om planen som er i gang for en broforbindelse mellom verket og Moss sentrum.

På vei mot Kambo fikk vi orientering om industri som ble til boliger i Trolldalen, om grønne korridorer som er en viktig del av kommunes boligplaner. Vi besøkte Sjøhagen Brygge som beskrives som et boligparadis på Kambo, med rekkehus og leiligheter rett ved fjorden.  Pettersen fortalte at det også planlegges et Sjøhagen Nord på grensen til Brevik i Vestby kommune.

Før turen gikk sørover i kommunen, fikk vi se en spennende utvikling av industri på Vanem industriområde, med pukkverk, lagerhaller for store bedrifter som Europris og Posten, samt tørrhavn, bare for å nevne noe av det vi så og området har nå i overkant av tusen arbeidsplasser.

Kjøreturen fortsatte gjennom Ryggelandskapet, hvor kanten av raet har skapt mulighet til variert landbruk med grønnsaker, frukt og korn for å nevne noen av landbruksproduktene fra Ryggegårdene. Den eldre bebyggelsen rundt Halmstad sentrum består av eneboliger og rekkehus, mens det nå fortettes med tre- og fireetasjes boligblokker. Vi passerte Halmstad barneskole og kjørte innom Rygge stasjon, hvor Rygge Meieri har etablert et lite utsalg, før vi fortsatte mot Rygge kirke, som vi tidligere har besøkt i forbindelse med ni hundre års jubileum i 2020.

Returen til Moss gikk forbi Dilling stasjon hvor veien midlertidig er lagt om og vi kunne se arbeidet som pågår med Carlbergtunnelen. Deretter passerte vi Rygge Ungdomskole, som nå er 5 år før vi satte kursen mot Fjordveien og Værla, med utsikt til den store jernbaneutbyggingen som pågår. Her var det selvsagt mye som kunne sies, men vi fikk utdelt siste nyhetsbrev fra Bane Nord til selvstudier.

Vi fikk et glimt av den helelektriske transportbåten til ASKO som lå ved kai i Moss før bussen igjen passerte broen og det ble litt orientering om de tre forslagene for Riksvei 19 gjennom Moss som nå er under vurdering.

Lop- pensjonistene hadde en meget interessant tur som gav mersmak. Vi takket Terje Pettersen for en spennende og innholdsrik orientering om byen vår slik den fremstår etter sammenslutningen med Rygge kommune 01.01.2020.

Ref. Sonja Rønneberg og Ragnhild Monsen 

alt

alt

alt

alt

@