LOP-pensjonistene i Moss lokallag hadde medlemsmøte 14.mai

Det var 19 medlemmer til stede og vi fikk høre om «Besteforeldrenes Klimaaksjon» av Knut Sannem, leder i BKA Moss og omegn. Han innledet med å fortelle om hva Besteforeldrenes Klimaaksjon er, en paraplyorganisasjon som arbeider for klima og miljø.

De skal være en pådriver overfor politiske partier til å følge opp FNs Klimarapport og klimamål om ikke å varme opp kloden mer enn 1,5 grader. All informasjon fra BKA skal ta utgangspunkt i forskningsbasert materiale.

BKA legger også Grunnlovens § 112 til grunn for sitt arbeid; «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

For besteforeldrene er dette spesielt viktig for de som kommer etter oss. Vi kan ikke fortsette å bruke kloden som vi gjør nå. Det går ikke lenger, og reverseringen tar mer enn 100 år!

Besteforeldrenes Klimaaksjon Moss og omegn ble stiftet 4.juni 2019, og var det første lokallaget i Østfold. De startet med å utfordre politikerne til klimadebatter der temperaturen på kloden var hovedsak. Hvordan ville politikerne lokalt jobbe for å få ned Co2 drivhusgass nivået.  Etter hvert har lokallaget også tatt tak i den negative utviklingen av det biologiske mangfold i naturen.

Siden starten har BKA engasjert seg i mange sammenheng hvor de kan påvirke beslutninger om klima og miljø. Alt fra deltakelse på Arendals uka til vedtak om oljeboring i nord.

BKA Moss og omegn har åpen klimakafe i lokalene til Riis kafe, skoggata 48 hver måned. Møtene er for alle og annonseres på facebook.

Vi takker Knut Sannem for et engasjerende foredrag.

Det blir sommertur til Middelalderparken11.juni. Avreise med buss fra Myra kl 11.00. Vi har bestilt guid kl. 12.00. Vi skal spise på hjemveien, på Skipperstuen i Drøbak.

Påmelding til Inger-Lise Echoldt, senest 22.mai. Du kan ta med en venn. Se for øvrig utsendte invitasjon.

 

For medlemmer som ikke blir med på sommertur ønskes en riktig fin sommer!

 

Ref.

Sonja Rønneberg

@