Manipulering med statistikk

Siste ukes utgave av «Debatten» på NRK viser hvor viktig pensjonistenes samfunnsengasjement er.

Pensjonene og velferdsordningene for pensjonistene er hardt presset. Den argumentasjonen vi fikk servert i dette programmet var også et indirekte forsvar for underreguleringen på 0,75%.

Det ble lagt fram et tallmateriale for utvikling av pensjoner og lønn basert på prosent, og ikke på det reelle tallgrunnlaget. Dette er manipulering med statistikk som bidrar til å skape et inntrykk at pensjonistene har alt for god råd, og nærmest snylter på yngre generasjoner.

En slik form for debatt er lite konstruktiv og skaper kløft mellom generasjonene. Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) er opptatt av å få fram hele faktagrunnlaget i en sak som engasjerer stadig flere. Da må man blant annet se på reelle tall og kroner, ikke bare på prosentvis vekst.

@