Referat fra årsmøte og medlemsmøte i LOP-Moss

Endelig fikk vi til å arrangere årsmøte og medlemsmøte i LOP-Moss tirsdag 29. juni 2021 og det møtte 24 medlemmer på Moss hotell.

Leder startet medlemsmøtet med diktet «Kroppsforfall i koronatiden» av Inger Lunder.  Anne Lene Kristiansen fra Testsenteret, Moss Kommune informerte deretter om koronasertifikat for «ikke-digitale». Det var aktuell og nyttig lærdom for hele forsamlingen og hun ble takket med en liten oppmerksomhet. 

Årsmøtet ble deretter gjennomført med vanlige årsmøtesaker. Det har ikke vært mye aktivitet i 2020, men vi rakk to medlemsmøter før Norge stengte ned i mars. Årsmøte fikk vi avholdt i mai, og vi hadde ett medlemsmøte i oktober. Styret har behandlet 30 saker.

Årsberetningen, regnskapet og budsjettet ble godkjent/vedtatt. Medlemskontingenten ble vedtatt forhøyet med 50kr ettersom kontingenten fra lokallagene til LOP-sentralt er forhøyet med 50kr pr medlem.

 

Styret består av:

Turid Bakkerud Nørving,        leder

Bjørg Eek                                kasserer

Sonja Rønneberg                    styremedlem

Ragnhild Marie Monsen         styremedlem

Inger Lise Echoldt                   styremedlem

 

Jonina Vaalerhaugen gikk ut av styret, men fortsetter som varamedlem til styret.

Hun ble overrakt blomster.

Det ble servert snitter og wienerbrød før leder orienterte om høstens program så langt vi har oversikt i dag. Vi starter opp 30. august med besøk i Rygge kirke. 20.september blir det medlemsmøte med tema «Leve hele livet», et prosjekt som gjennomføres i hele landet.

23.november skal vi feire vårt utsatte 25års-jubileum i hovedhuset på Røed Gård på Jeløy.

Vi avsluttet med sangen «Litt gammal» og ønsket hverandre god sommer.

 

Turid Nørving

@