Referat fra årsmøtet 24. februar 2015

Medlemsmøtet fulgte etter årsmøte med servering av smørbrød og vafler. Leder ønsket velkommen til prost Trond Tveit Selvik som gjord Jacob Sandes forfatterskap til en morsom og underholdene time.

Tveit Selvik satte farge på sitt kåseri med å levendegjøre mange av Sandes dikt og viser med gitarspill til.

Jacob Sande ble født i Dale i Sunnfjord i 1906 og all hans diktning var på Sunnfjords dialekt. En dialekt som også Tveit Selvik behersket til fulle når han leste diktene og sang visene på en levende måte. Jacob Sande var en ordkunstner som lekte med ord i sin diktning. Han utgav ti diktsamlinger og tre novellesamlinger.

Sande ble utdannet som lærer. Men hans ungdoms drøm om å reise til sjøs ble til virkelighet 1933 da han tok seg hyre i utenriksfart. Det ble en rik tid for Sande og en inspirasjon for hans diktning før han gikk i land og fikk stilling som lærer ved Fredrikstad høyere almenskole, hvor han ble i 9 år. Senere fikk han stilling som lektor ved Ullern gymnas i Oslo fram til 1965.

Gjennom hele kåseriet om Jacob Sande fikk vi høre gamle kjenninger som bl.a. Gåsa, katten og hanen, Kallen og katten, I morgon vil eg byrja et betre liv trur eg, Hestehandlaren, Musikk i orgelet, Gifte meg med Brita i Bu og flere.

Hvem husker ikke Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bøe på 50-60 tallet hvor de tonesatte og sang Jacob Sandes viser, bl.a. i Ønskekonserten. Trond Tveit Selvik avsluttet sitt kåseri med diktet Da gud holdt fest i Fjaler. Det ble en livlig og interessant time som Trond Tveit Selvik fikk stor applaus for, og takk med en liten gave. Leder orienterte om neste medlemsmøte den 28. april og sommerturen den 9. juni som denne gang går til Blaafargeverket og til Villa Malla på Hurumlandet.

Dokumenter