Referat fra årsmøtet 27. februar 2018

Lop, Moss hadde årsmøte 27. februar 2018 på Arena.

Det nye styret har følgende sammensetning: Turid Bakkerud Nørving (leder),  Anne Røine (kasserer),  Ragnhild Marie Monsen og Georg Fiane (styremedlemmer) og Oddvar Løkkeberg (varamedlem).  Det ble ikke valgt ny sekretær, så styret må fordele disse oppgavene mellom seg.  Kristian Hjortkjær Hansen ble valgt som revisor og valgkomiteen for 2018 er Jan Erik Hellstrøm, Bjørg Eek og Unni Rustan.  

Etter årsmøtet i LOP, Moss fortsatte vi med et medlemsmøte, som startet med servering av  pizza med drikke.  Mens vi hygget oss med maten hadde vi besøk av forfatter Inger Lunder fra Moss som fortalte om sin bok ”Tanker om et dørhåndtak”.  Det var opplevelser i hverdagen og de mange små øyeblikk i arbeidet som gav henne inspirasjon til å samle diktene sine i en bok.  Hun har i mange år skrevet dikt og fortellinger som bl.a er publisert i Moss Avis. Vi takket for besøket med en liten gave.  

Deretter fortsatte vi med loddsalg og hyggelig samtale, før Ragnhild orienterte om foreningssaker og  om behovet for kjøkkenhjelp før medlemsmøter.  Neste medlemsmøte  blir 20. mars og denne gangen får vi et innslag fra ”den kulturelle spaserstokken”, så det er bare å glede seg.  Vi avsluttet med å synge  oppmuntringsvisa ”Livet var så lett å leve” før vi ønsket alle vel hjem.
 
Ragnhild Marie Monsen, referent