Referat fra årsmøtet i mars 2022

Landsforbundet for offentlige pensjonister - Moss og omegn, avholdt årsmøte 22.mars 2022, med 18 medlemmer til stede.

Turid Bakkerud Nørving ble gjenvalgt til leder og Inger Lise Echoldt ble valgt til kasserer.

Styremedlemmene Bjørg Eek og Sonja Jonette Rønneberg ble valgt for to nye år, mens Ragnhild Monsen fortsetter i ett år til. Kristian Hjortkær Hansen ble gjenvalgt til revisor for ett år. Valgkomiteen ble som tidligere år Jan Erik Helstrøm og Bjørg Eek.

Til tross for at 2021 har vært delvis nedstengt på grunn av koronapandemien gjennomførte LOP lokallag flere medlemsarrangementer. Årsmøte og etterfølgende medlemsmøte ble gjennomført 29.juni.  Høsten startet med et besøk i Rygge kirke 30.august, med omvisning av sokneprest Ingvild Osberg.   20. september hadde vi medlemsmøte med tema «Leve hele livet – en kvalitetsreform» presentert av prosjektleder Heidi Bye, Moss kommune.  Teatertur til Chat Noir 20 oktober og julemøte 7.desember.

LOP Moss lokallag fikk endelig feiret 25 års jubileum ett år på etterskudd. Festen ble holdt på historiske Røed gård i hovedbygningen fra 1723. 26 medlemmer deltok på festen.

Regnskap og budsjett viser at lokallaget har hatt en stram økonomi i 2021 og vil fortsatt ha det stramt i 2022.


Styret vil også i 2022 legger vekt på å gi medlemmene gode opplevelser og ny kunnskap ved å hente inn både lokale og sentrale foredragsholdere. Rekruttering av nye medlemmer har vært en prioritert oppgave i 2021 og vil også være det i årene framover.

Neste medlemsmøte blir 3.mai på Arena. Det blir sommertur til Roseslottet 7.juni.

Ref.
Sonja Jonette Rønneberg     
      

@