Referat fra  høstens første møte i LOP Moss

Det ble et besøk i Rygge kirke 30. august i anledning kirkens 900 års jubileum.  Ettersom stadige endringer i koronasituasjonen medførte at det ble litt kort tid fra utsendt invitasjon til gjennomføringen av turen, deltok det denne gangen kun 13 deltakere.

alt

 

Sokneprest Ingvild Osberg ønsket velkommen og vi startet besøket med å synge «kirken den er et gammelt hus» før hun gav oss en fin reise gjennom historien, utviklingen og restaureringen av kirken. Det ble anledning til å vandre både ute og inne og stille spørsmål før vi dro videre til Rygge Museum hvor det ble servert kaffe og kringle i hyggelige omgivelser. Leder Turid Nørving orienterte om høstens videre program og håpet at vi kunne starte med et medlemsmøte 20. september på Arena med tema « leve hele livet». Deretter avsluttet vi med sangen «lauvfallstid» og ønsket på gjensyn i september.   

Referent: Ragnhild M. Monsen

@