Referat fra medlemsmøte 05. februar 2013

Medlemsmøte på Høienhald møterom 5. februar.

Leder Unni Bjerkholt Roksvåg leste først en liten epistel av Leif Ottersen ” I le for livet” Deretter ønsket hun velkommen til møtet og spesielt velkommen til Inger Lise Echoldt som ville fortelle om sykepleierne gjennom 100 år.

I år er det også 100 siden kvinner fikk stemmerett i Norge.

Inger Lise Echoldt som startet sin karriere som sykepleier på Diakonissehusets sykepleierskole i 1963 er fortsatt i tjeneste i Helse og omsorgsetaten og har lang og verdifull erfaring. Hun innledet sitt foredrag med historien om de 44 av landets sykepleiere som samlet seg i Kristiania i september 1912 da Norsk

Sykepleierskeforbund ble stiftet.

Initiativtager til dannelsen av forbundet var Ullevål søster Bergliot Larsson.

Det har vært en lang vei å gå for sykepleieren for å oppnå status og gode arbeidsforhold.

Yrkesidealet sto å lese i emblemet ”SOL GJENNOM SKY” Sykepleierne skulle lindre der det så mørkt ut, og i regulativet var det forutsatt at ”dyktighet samt et pliktoppfyllende og hederlig liv”

Forbundets parole var først Dyktighet – så Rettferdigheter.

Det ble satt strenge krav til sykepleierne og deres utdanning. I 1915 ble det nedsatt komité som skulle utrede sykepleiernes utdanning. Komiteen som besto av 15 personer var sterkt legedominert. Deriblant 2 pastorer, 4 sykepleiere og bestyrer på Sanitetsforenings elevhjem.

Inger Lise Echoldt fortalte så levende om historien da Norsk Sykepleierforbund ble stiftet i 1912 og fram til i dag. Vi fikk også et godt innblikk i hvordan det var å være en ung sykepleierelev. Det ble satt strenge krav til både vandel og levesett. Når en ung nyutdannet sykepleier giftet seg måtte hun forlate sin post som sykepleier. Fram til 1949 var det kun kvinner som ble tatt opp som elever.

I desember 1949 ble 2 menn tatt opp som elever. Sykepleierloven fra 1948 åpnet for utdanning av gifte kvinner. Det fantes ingen lov om arbeidstid. De arbeidet som oftest fra syv om morgenen til åtte om kvelden.

En sykepleierelev fra Betesta sykehus skrev i 1918 hjem” Vi har meget fri, en time hver dag, fri etter kl.8 hver aften ( men innen kl. 10). Fri annenhver søndag hele dagen.

Det kom tydelig fram i Inger Lise Echoldts foredrag at sykepleieryrket som et kall ikke er så fremtredende i dag, men at forholdet til pasientene alltid står i fokus, i dag som for hundre år siden.

Det var interessant å høre om hva sykepleierne har kjempet seg fram til.

Artig var det også å høre om uniformene som de brukte, og uniformens historie, fram til i dag da sykepleieren har mer hensiktsmessige arbeidsantrekk.

Med stor applaus ble Inger Lise Echoldt takket av leder Unni Bjerkholt Roksvåg, for en meget interessant time, med en liten gave.

Sang og musikk står alltid på programmet.

Årsmøte ble avviklet på en god måte og følgende styre ble enstemmig valgt:

Leder Unni Bjerkholt Roksvåg, kasserer Jan Erik Hellstrøm, sekretær Inger Myhre og medlem Liv Andreassen.

Leder minnet om neste møte på Høienhald møterom tirsdag 5. mars.

Sekretær

sykepleier.png
@