Referat fra medlemsmøte 11. februar 2014

Årsmøte – medlemsmøte 11. februar.

Avtroppende leder Unni Bjerkholt Roksvåg ønsket velkommen til medlemsmøte med å invitere til kaffe, smørbrød og kaker. Nyvalgt leder Kristian Hjortkær Hansen var forhindret fra å møte.

Medlemsmøte hadde sett fram til å høre om samhandlingsreformen, og hvilke erfaringer som var høstet i løpet av vel ett års drift med reformen, men dessverre representant fra Moss kommune uteble.

Håper helse og sosialetaten kan komme sterkere tilbake til høsten å fortelle om erfaringer fra reformen.

Kasserer Jan Erik Hellstrøm takket avtroppende leder Unni Bjerkholt Roksvåg for to år som leder, og som et aktivt LOP medlem, både på den litterære og musikalske side, med vakre blomster.

Unni leste dikt av Roy Jacobsen – ”Vintervåren”

Allsang hører også med som et fast innslag på møtene og denne gang sang vi Vandringsvise og De nære ting. Kjente og kjære sanger.

Selv om foredragsholder uteble ble dette en hyggelig avslutning på et godt årsmøte og medlemsmøte.

Valgresultatet på årsmøte:

Leder Kristian Hjortkær Hansen, kasserer Jan Erik Hellstrøm, sekretær Inger Myhre, styremedlem Anne Kampen, styremedlem Turid Bakkerud Nørving og varamedlem Liv Andreassen.

Neste medlemsmøte på Høienhald 11. mars. Tema 1814 v/ Halstein Sjølie.

 

Sekretær

unni.png
@