Referat fra medlemsmøte 12. september 2012

Medlemsmøte på Restaurant Afrodite onsdag 12. september  
Lokallagets leder Unni Bjerkholt Roksvåg ønsket velkommen med å lese dikter ”Tråden i en vev” av Dagny Tande Lid. Hun nevnte også september som merkedager. På Primstaven 12. september, og 14. september hvor all grøde var i hus.  

Deretter ga hun ordet til dagens foredragsholder dr. Nitter som fortalte om demens og når hjernen svikter. Statistikker viser at demens koster samfunnet over 20 milliarder kroner hvert år. Etter hvert som årene, går vil vi se at antall eldre øker med alderen og her må det settes inn mer ressurser og penger.  Nitter talte de eldres sak med iver og engasjement – og ikke minst erfaringer han har fra sitt arbeid blant eldre fra tidlig diagnose til helt hjelpetrengende.  Mange dagligdagse episoder vi kunne dra på smilebåndet av.  Demens er et samlebegrep som skriver seg fra Alzheimers sykdom og hjerneslag, sukkersyke, hukommelsessvikt o. l. Tap av hjerneceller rammer oftest de over 65 år og mange kan endre karakter fra å være rolige og balanserte personer til aggressivitet og irriterte personer med humørsvingninger, dårlig språkferdigheter og nedsatt hukommelse. Hukommelsessvikt kan skyldes høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, røyking, lav utdanning og hodeskader.  Moss kommune har 500 personer fordelt på gode tilbud på dagsentrene på Orkerød og Peer Gynt og på sykehjem. Noen bor hjemme og mottar hjelp der.  En begynnende demens kan arte seg på mange måter. Enkle oppgaver som det å dekke et bord kan gå i stå. De kan ikke finne veien hjem fra en spasertur. Kakeoppskriften som før satt i hodet er blitt helt borte. Det gjelder å være obs på små endringer som skjer i dagliglivet. Det å ta med en dement f.eks på en utenlandstur er ikke å anbefale, heller ikke stor sammenkomster med mye uro. Den demente har det bedre i sine vante omgivelser og daglige rutiner som det er på et sykehjem.  

Nitter kunne også fortelle om at en dement kan utstyres med GPS slik at man fra sin egen PC kan følge far eller mors spaserturer, når han eller hun ikke finner veien hjem.   Det var tydelig at legen Nitter hadde et stort hjerte for de demente og jobbet for at de skulle få et best mulig liv med sine plager.  Vi ble også minnet om hvor viktig det var å være aktiv. Gå turer minst en halv time 3 ganger i uken og helst i ulendt terreng for ballansen skyld.  Følge med og engasjere seg i foreningsliv og andre aktiviteter ga en god livskvalitet. Dette ble en fin time til ettertanke. Nitter ble takket for foredraget med en liten gave.

Leder Unni Bjekholt Roksvåg orienterte fra Vi i LOP og andre sentrale saker.

Deretter var det påfyll av kaffe, loddsalg og allsang. Restaurant Afrodite var godt egnet som møtelokale – så 2. oktober møtes vi her igjen for å høre Erik Roth Nilsen fortelle om Gamle Moss.  

Hyggelig for lokallaget at flere ikke medlemmer hadde funnet veien til Afrodite. De ble ønsket spesielt velkommen til LOP i Moss.

Inger Myhre sekretær

@