Referat fra medlemsmøte 19.oktober 2020

Det møtte 27 medlemmer pluss en foredragsholder. Moss Hotel hadde lagt alt til rette for at møtet kunne foregå i trygge former i henhold til smittereglene.

Styreleder Turid Bakkerud Nørving, ønsket velkommen og møtet ble som vanlig innledet med en allsang, Lauvfallstid, fra Norsk Visearkiv.

Trygve Nordby, prosjektleder for Moss 2020, gav oss status på jubileet, samt litt av historien og bakgrunnen til årets feiring. Moss fikk bystatus i 1720, men Fredrikstad beholdt de fleste privilegier som fulgte med bystatus. Dette medførte et utpreget byråkrati for å få godkjenninger for borgernes forretningsvirksomhet.

Både Moss og Rygge har mye å feire i år, kommunesammenslåingen, byens 300 års jubileum og Rygge kirkes 900 års markering. Til tross for varierende korona-restriksjoner  er det gjennomført mange arrangementer. Nordby orienterte både om den nye scenen i Nesparken, elefanten på Elveplassen som symboliserer logoen til Petersons fabrikker og lyssettingen av Mossefossen. Han oppfordret alle til å ta turstien fra fossen langs elva til Nesparken.  Alt dette og mere til er finansiert med gaver som byen har mottatt i forbindelse med jubileumet. I løpet av de kommende ukene vil også den nye badeplassen og stupetårnet i sundet, samt stien langs Kambobekken være ferdig til glede for byens borgere.

Nordby vektla også den frivillige innsatsen som har gjort det mulig å gjennomføre arrangementer på en trygg måte, til tross for de grenser koronapandemien setter.   

Arrangementer som ikke har latt seg gjennomføre på grunn av pandemien er utsatt  til 2021, deriblant en omfattede vannsportfest, som markerer byens nærhet til både sjø og vann. Med en liten oppmerksomhet ble Trygve Nordby takket for status på jubileumsåret og det gode arbeidet som er lagt ned. 

Ett av arrangementene som er skyvet til 2021 er flystevnet på Rygge Flystasjon. Det gav Rolf Langlie anledning til å fortelle om det første flystevnet som ble gjennomført på 1960 tallet. Det ble en munter historie som handlet om trafikkaos, og mange deltakere som ikke riktig visste hvorfor trafikken ble dirigert inn til Rygge Flyplass.

Etter kaffen leste Turid to fortellinger av Prøysen, fra boka «Unger er rare», før hun orienterte om foreningen 25 års jubileum, som skulle vært gjennomført i april, men som vi nå skal gjennomføre i riktig koronastil 8. desember 2020 kl. 14.00 på Refsnes Gods i paveljongen. Det blir sendt ut en egen invitasjon til gjester og medlemmer først i november.

Så avsluttet vi med utlodning og en sang før alle ble ønsket vel hjem og et håp om en mer normal møtevirksomhet neste år.

Ragnhild Monsen, referent

@