Referat fra medlemsmøtet 6. januar 2015

Besøk av Mette Thomson, leder av Tjenestekontoret i Moss kommune.

Leder Kristian Hjortkær Hansen ønsket velkommen til årets første medlemsmøte på Arena 13. januar.

Spesielt ønsket han velkommen til leder av Tjenestekontoret i Moss kommune, Mette Thomson.

Tjenestekontoret bygger på Helse -og omsorgstjenesteloven.

Tjenestekontoret holder til i Kirkegaten 14. Staben av ansatte har 18 årsverk/ ansatte med faglig utdanning og kompetanse. Tjenestekontoret i kommunen er bestillerenhet som fatter vedtak.

Fritt brukervalg ble innført i 2012.

Bruk av private tjenester ble innført og tatt i bruk når Skoggaten Bo- og servicesenter sto ferdigbygget. Ca. 30 prosent av tjenestene til brukerne blir nå ivaretatt av private firmaer.

Det er samme pris på kommunale og private tjenester.

All hjemmesykepleie er gratis.

Brukerne av hjemmehjelp må betale en fastsatt pris per time.

Hjemmehjelpen yter tjenester kun på dagtid.

Vi fikk høre om alle pålagte tjenester som kommunen gir og det var ikkje få.

I tillegg til hjemmesykepleie og hjemmehjelp har også tjenestekontoret ansvar for psykiatri og rustjenester, fysioterapi og egoterapi, trygghetsalarmer m.m.

Kommunen har også tilbud som

ikke er lovpålagt. Tre steder i byen er det møteplasser for eldre på dagtid.

Tjenestekontoret ble opprettet etter at samhandlingsreformen ble innført med kortere liggetid på sykehus og rehabilitering på Peer Gynt helsehus.

I leder Mette Thomsons foredrag fikk vi et godt innblikk i hvilke store oppgaver dette kontoret har, og som yter tjenester også til personer som midlertidig oppholder seg i andre kommuner.

Leder Krsistian Hjortkær Hansen takket for informasjonen og mente at vi i Moss trykt kan se fremtiden i møte  med god omsorg og pleie fra Moss kommune v/Tjenestekontoret.

Så var det tid for den sosiale biten med allsang, kaffekos og loddtrekning.

Vår leder minnet om årsmøte og medlemsmøte på ARENA 24. februar.

 

Referent

@