Referat fra medlemsmøte 9. september 2014

Fra høsten av har medlemsmøtene i LOP fått ny møteadresse- Moss kirke og kultursenter ARENA.

Leder Kristian Hjortkær Hansen ønsket alle velkommen til stort og lyst møterom på Arena.

Kommunalsjef Lasse Henriksen ble ønsket velkommen for å fortelle om erfaringer med Stortingets beslutning om innføring av Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012. Moss var en de første kommuner som innførte reformen.

Målet med innføringen var at sykehusopphold og liggetid skulle kortes ned. Oppfølging og viderebehandling overtas av kommunen.

Her var utfordringene mange og behovene for tjenester, som kommunen nå fikk ansvar for, var mange, krevende og varierende. Moss tar imot pasienter fra Moss, Rygge, Råde og Våler, Statens rammetilskudd ligger lavt i forhold til innbyggertallet i de enkelte kommuner.

Dersom liggetiden på sykehus forlenges utover medisinsk behandlings tid koster det kommunen 5000 kr. pr. døgn.

Det er derfor viktig at hjemme sykepleien overtar med forsjellige individuelle tjeneseter snarest etter utskrining. Peer Gynt Helsehus overtar viderebehandling med lege og helsepersonell. På Jeløy kurbad gis det tilbud om rehabilitering.

Helse og sosialetaten stiller opp med hjemmesykepleie, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemilder og andre tiltak.

Folk lever lenger – en utvikling som preger hele landet og krever store ressurser. Eldre har stort sett god helse og er aktive på mange områder.

Hjemmesykepleien har et forsøk på gang med innføring av El-låser. Elektronisk nøkkelkort til hver enkelt husstand. Nøkkelkortet sparer tjenesten for ekstra kjøring til og fra sentralen for henting/bytting av nøkler.

Henriksen så fram til 8. oktober. Da legges statsbudsjettet fram med tanke på økte midler.

Det var mange stikkord å merke seg for vår generasjon. Økt livskvalitet, bo hjemme så lenge som mulig, reise og være aktive i friluftsliv og delta i samfunnet.

Erfaringene med innføring av samhandlingsreformen hittil var god mente Henriksen, og samarbeidet mellom sykehus og kommune var godt.

Spørsmål og svar fra medlemmene gikk på egen erfaring før og etter sykehusopphold og etterbehandling. Noen forhold som medlemmene var usikre på ble avklaret.  Henriksen ba oss ikke å nøle med å ringe 113.

Her kan mye avklares av lege og helsepersonell i gitte situasjoner.

Det var interessant og oppklarende informasjon vi fikk av kommunalsjef for Helse og Sosial Lasse Henriksen.

Leder Kristian Hjortkær Hansen nevnte fra Landsyremøte at også LOP er opptatt av samhandlingsreformen.

Språkproblemer mellom personell og pasient kan være et problem og tann helsetjenesten er på dagsorden.

Styret valgte av helsemessige årsaker ny revisor for inneværende år. Bjarne Vrålstad påtok seg vervet.

 Møtet avsluttet med allsang, vafler og kaffe og loddtrekning. Neste møte med tema Prøysenåret blir 21. oktober.

 

 Sekretær

@