Referat fra medlemsmøte Høienhald 5. mars 2013

Medlemsmøte på Høienhald møterom 5. mars.

Leder Unni B. Roksvåg ønsket velkommen med allsang  ”No livnar det i lundar”. Dagens spesielle gjest, Anne Bramo fra Frivillighetssentralen ble ønsket velkommen.

Det ble en informativ og nyttig time hvor vi fikk høre om Frivillighetssentral som har bestått i ca. 10 år i Sykehusgaten 10.Frivillighetssentralen ledes av Moss og omegns Kvinneråd.

Anne Bramo har flere års erfaring som ansatt i 50 % stilling. Frivillighetssentralens daglige leder Torill Sørensen er i full stilling.

Frivillighetssentralen deler kontor/møterom med Home-Start Familiekontakten i Moss i nye Skoggaten Bo- og servicesenter.

Det gis offentlig støtte fra stat og kommune til å drive sentralen.

Ca. 50 % av befolkningen driver en eller annen form for frivillighet som er et godt supplement til offentlige sektor. Bramo mente at uten frivillige ville Norge stoppe opp.

I Moss har sentralen registrert 200 frivillige som utfører tjenester av mange forskjellige slag. De frivillige kan selv bestemme hva slags arbeide de vil og kan utføre. Det kan være ønsker om arbeidstid – en til flere dager i uken, og hvor lenge de vil arbeide. Det er mange forskjellige situasjoner de eldre kan ha behov for hjelp til, som for eksempel følge til lege, være leksehjelp for barn, handle, være turledsager, høytlesning, skifte gardiner og andre praktiske småting i hjemmet.

Alt er vederlagsfritt. Den sosiale siden med besøket er av stor betydning, ikke minst for personer med få eller ingen pårørende.

Møteplasser er en viktig del av Frivillighetssentralens engasjement. På Nøkkelandsskole drives møteplassen av elever som står for servering av kaffe og vafler, leder allsang og drar på tur. På møteplassen i Solveien er det noen driftige damer som står for servering, loddsalg og trim.

Den 17. april åpnes enda en møteplass. Denne gang i Skoggaten Bo-og servicesenter. Her blir det ansatt trener for trim og opplegg for forskjellige kulturtilbud.  

Kafeteriaen er åpen for alle hver dag. Kafeteriaen kan også tilby møterom om det er ønskelig.

Anne Bramo håpet at det i tiden fremover kan bli etablert møteplasser på flere områder i byen, som for eksempel på Jeløy og andre sentrale steder.

For frivillige som ønsker å bidra for andres trivsel i lokalsamfunnet er det bare å ta kontakt med Frivillighetssentralen Skoggaten.

Home Start Familiekontakten samarbeider også med Frelsesarmeen med tilbud til unge familier med barn under skolepliktig alder som trenger gode råd, hjelp å støtte og regelmessig kontakt for å klare en stresset hverdag.

Home Start ledes av Helen Mollatt som deler kontor med Frivillighetssentralen i Skoggaten.

Det var interessant og å høre Anne Bramo fortelle om all aktivitet sentralen driver for eldre i Moss.

Det fremkom flere interessante spørsmål fra salen. Mange i nærområdet Høienhald savnet Høienhald Kafé som for dem fungerte som sosial møteplass.

Bramo merket seg dette savnet.

Leder takket Anne Bramo for hennes engasjement og gode måte å informere om Frivillighetssentralen i Moss med en liten gave.

Jan Erik Hellstrøm orienterte om siste nytt fra LOP sentralt. Bl.a. eldreomsorg kan bli verneplikt. Slutt på skattefradrag for tannhelse. Billigere eldrebølge m.m.

Møtet ble avsluttet med diktopplesning, loddtrekning og allsang.

 

Sekretær

frivillighetssentralen.png
Lop-bilder-5.3.13-005.jpg
@