Referat fra medlemsmøtet 10. januar 2023

LOP- pensjonistene i Moss hadde medlemsmøte 10.01.2023, med besøk fra legevakten. Avdelingsleder Charlotte Dahlby Yrvum og sykepleier Ingvild Hansen holdt et spennende foredrag for 21 interesserte pensjonister, om tema: «En Legevakt for alle, men ikke for alt.»

Legevakten i Moss dekker kommunene Råde, Våler, Vestby og Moss med et befolkningsgrunnlag på   82 000 innbyggere. I 2021 hadde legevakten 65000 telefonhenvendelser og 20 000 konsultasjoner og i 2022 har de bikket hundre tusen telefoner.

Når skal vi ringe legevakten? Ved skade eller sykdom som ikke kan vente på en vurdering/ behandling hos fastlegen!  Har sykdomstilstanden vart over flere dager regnes den ikke som akutt og du vil derfor bli henvist til din fastlege.

Legevakten kan ikke påta seg kontroll av kroniske sykdommer. I slike tilfeller er det fastlegen som har den nødvendige kunnskapen om pasienten og som må ta ansvar for oppfølgingen. Legevakten fornyer ikke resepter, men kan ved helt spesielle krisetilstander skaffe nødvendig medisin. Legevakten skriver ikke ut attester.

Vi skal ringe legevakten på telefon 116117 før vi møter med vårt problem. I telefonen blir man møtt av erfarne sykepleiere med bred kompetanse. De stiller en rekke spørsmål for å skaffe seg oversikt over problemet. De dokumenterer all nødvendig informasjon og gjør en vurdering av hvor hurtig den som ringer trenger hjelp. Dokumentasjonen legges frem for legen slik at også legen kan gjøre seg et bilde av tilstanden til den syke som er på vei til legevakten. Legen vurderer også henvendelser som blir videresendt eller avvist av sykepleier.

Vi kan også få videosamtaler for veiledning og råd ved henvendelse til legevakten. Den siste nye anskaffelsen er en legevaktbil, hvor legen i særskilte tilfeller kan komme hjem og vurdere den syke.

Det er legevakta som vurderer om vi har krav på transport. Legen og ansatte skriver ut rekvisisjon der dette er nødvendig.

Til sist fikk vi 8 tips fra legevakten:

  1. Last ned Hjelp 113- appen, ring 113 hvis du tror det er fare for liv
  2. Ha termometer og febernedsettende tilgjengelig
  3. Ha et minimum av plaster og bandasjer hjemme
  4. Ha alltid frosne grønnsaker i fryseren, utmerket til å kjøle ned skader
  5. Bruker du medisiner, skriv ut en liste fra HelseNorge
  6. Sørg for å ha gyldige resepter og viktige medikamenter tilgjengelig
  7. Noter ned viktige nummer som giftinformasjon og nødetater
  8. Ring alltid fastlegen først

LOP- pensjonistene takker for et svært nyttig foredrag om Legevakten. Flere av de tilstedeværende hadde mye godt å si om legevakten vår. Noen hadde opplevd lang ventetid på telefon. I slike tilfeller bør vi bare holde ut, for hvis vi legger på og ringer opp senere kommer vi alltid bakerst i køen.

 

Ref. Sonja Rønneberg

@