Referat fra medlemsmøtet 11. oktober på Arena

Vi skulle hatt besøk av Evy Eliassen fra Den Norske Turistforening avd. Vansjø, som skulle fortelle om turveier og stier i vårt nærmiljø som kunne passe for alle. Dessverre ble hun syk og kunne ikke komme. Hun har heldigvis lovet å komme over nyttår.

Leder Turid B. Nørving ledet møtet ut fra tema «å gå på tur», med quiz’ og flere sanger, samt en historie fra «Snøen som falt i fjor». Historien handlet om tannlegeskrekk i første klasse på skolen og sannelig ble det en sterk gjenopplevelse for pensjonistene som var til stede på møtet.

Turid leste diktet Fanitullen, av Jørgen Moe og deretter danset alle sammen runddans til musikken.

Fire aktuelle nye medlemmer ble ønsket velkommen og leder benyttet anledningen til å fortelle litt om LOP. Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) er en politisk nøytral organisasjon for tidligere offentlige ansatte, som har gått over i pensjonistenes rekker. LOP er den eldste offentlige pensjonistorganisasjon i landet, startet i 1939 og teller nå 1100 medlemmer. Individuelle medlemmer, skolelederne, prestene, sykepleiere, tidligere ansatte ved Meterologisk institut, Mattilsynet og OPPF. Det spesifikke ved LOP er at de arbeider for å bevare tjenestepensjonen vår, Statens pensjonskasse og kommunal pensjonskasse, foruten andre saker som er aktuelle for oss pensjonister

LOP lokallag for Moss og omegn har ca 50 medlemmer. Mottar du offentlig tjenestepensjon er du velkommen som medlem hos oss. Vi avholder om lag ti møter og en til to turer per år. På medlemsmøtene våre har vi et, for oss aktuelt tema, vi prøver å holde sangskatten vår ved like, og vi har en enkel servering. Her er alle velkommen både medlemmer og andre som har lyst til å være med.

På neste møte 8. november får vi besøk av Tor Sørbye, daglig leder i Moss menighet. Han skal fortelle om pilegrimsturen han hadde til Nidaros. (Trondheim) i 2021. Han er veldig god til å fortelle.

Det blir juleavslutning med mat og drikke på Balke gård 13 desember, på selveste Santa Lucia. Vi kommer nærmere tilbake med praktiske detaljer for turen.

 

Ref. Sonja Rønneberg

@