Referat fra medlemsmøtet 14. mai

LOP, Moss hadde medlemsmøte 14. mai 2019 på Arena og tilstede var 23 medlemmer. Leder  Turid Bakkerud Nørving ønsket velkommen med et dikt skrevet av Alf Prøysen i 1969, «Går mot sommer».   

På vårt siste medlemsmøte denne våren fikk vi besøk av Lise Haugen Larsen, fra Folkebiblioteket som dekker både Moss og Rygge kommuner. Hun innledet med å understreke at de også etter opprettelse av nye Moss kommune i 2020 ville være plassert som nå, i Møllebyen og på Bredsand,  men ha et utstrakt samarbeid.

Dagens folkebibliotek er i en rivende utvikling og har møtt den elektroniske hverdagen på en offensiv måte. Selv om utlånstall synker, er oppmøtet økende. Det tilbys opplæring i bruk av PC og IPAD, så våre medlemmer kan ta kontakt og får grunnleggende kunnskap om den nye elektroniske verden. Det utarbeides et program to ganger i året, som dekker alle aldre og interesser og kan hentes på biblioteket.  Et utstrakt samarbeid er etablert med bl.a. Frivillighetssentralen, Kvinnerådet og Historielaget og det gjennomføres både bokkafe, språkkafe, demenskafe i tillegg til høytlesning for barn og hjelp fra slektsforskergruppa i Moss historielag. Biblioteket gir tilgang for alle registrerte brukere med lånekort og pinkode, fram til kl 23 om kvelden. En tjeneste som gir en fantastisk tilgang til å lese ulike aviser på nett, bruke stedet som lesesal eller kanskje ta en pause fra hverdagen. Det er også etablert et tilbud som er mye besøkt av besteforeldre m/ barnebarn med både utstyr og leker. Siste tilvekst er utleie av EL-sykler, som gjøres i samarbeid med «sykkelbyen Moss»».  Hele 11 EL-sykler står til bruk for besøkende. Etablering av den nye bydelen på Værket, oppleves positivt og for å skape et nytt «byrom» for brukerne er det i tillegg åpnet en egen dør med et uteområde mot Mosse-elva. Så med oppfordring om å benytte disse mulighetene, takket vi for innlegget med en oppmerksomhet.

Det var tid for kaffe og snitter fra kafeen på Arena før leder orienterte om at Facebook var tatt i bruk som en ny infokanal med oversikt over høstens møter osv. I tillegg oppfordret vi til å delta på et nært forestående møte om eldresaken på Lilleng og orienterte vår representant i Moss Eldreråd om et fellesmøte som er planlagt mellom Moss og Rygge Eldreråd for å diskutere rådets funksjon og sammensetning etter sammenslåing av Moss og Rygge kommuner i 2020.

Med få dager til 17. mai  leste lederen et vers av Nordahls Griegs dikt « en dag står flaggstangen naken» før vi avsluttet med «Norge i Rødt, Hvitt og Blått».  Så minnet vi alle om sommerturen 4. juni og at bussen ennå har plass til noen etternølere. Høstens første møte blir på Arena tirsdag 17. september, hvor vi får en oppdagering om jubileumsåret 2020 i nye Moss.   

 

Ragnhild Marie Monsen, referent 

@