Referat fra medlemsmøtet 17. september

LOP, Moss hadde høstens første medlemsmøte 17. september 2019 på Arena og tilstede var 27 medlemmer. Vi startet med sangen «Lauvfallstid» før vår leder Turid Bakkerud Nørving ønsket velkommen til prosjektleder Trygve G. Nordby fra Moss kommune, som ville gi oss en orientering om byjubileet i Moss i  i 2020.  

Han innledet med å fortelle at Moss fikk bystatus av kong Fredrik IV, 10. august i 1720 som den tolvte byen i Norge. Det betyr at vi neste år har flere merkesaker å feire, 300 års jubileum, sammenslåing av kommunene Moss og Rygge og et nytt kommunevåpen, tenk kråka blir byttet ut med en spore. Det er lokalsamfunnet og innbyggerne i Moss og Rygge som feirer og skal feires! De to kommunene har hatt rollen som tilretteleggere, mens foreninger og enkeltpersoner har bidratt aktivt til å forme årsprogrammet og et historiehefte som skal presenteres for byens innbyggere i  desember 2019.  I løpet av 2020 vil det være gjennomført over 200 arrangement og ulike tiltak. Solide nåværende og tidligere mossebedrifter har bidratt som sponsorer og kommunene har vært aktive deltakere i planleggingen. Både Moss og Rygge vil ha sine vanlige program i bygd og by, men det vil være spesiell fokus på åpningsuken i januar som selvsagt starter med festfyrverkeri på nyttårsaften 2019. I denne første uken av året åpner også Parkteateret, vårt nye kulturhus og første uke i juni står Rygge middelalderkirke i fokus under Ryggedagene. Jubileumsuken (10. – 16.august) starter med at kongen kommer og årets siste begivenhet blir som den startet, med en byfest i sentrumsgatene og et festfyrverkeri på nyttårsaften 2020.

Etter en fin orientering om jubileet og mange spørsmål takket vi for innlegget med en oppmerksomhet.

Denne gangen serverte vi kaffe og vafler fra kafeen på Arena før lederen orienterte litt om erfaringen fra siste sommertur. Det ble litt strevsomt å reise på båttur, når vi ikke kunne sitte i bussen ved ombordreisen. Lange avstander å gå med rullator eller dårlige bein. Etter kontakt med Fjordline, fikk vi et greit svar som vi tar med i planlegging av neste tur. Det ble en orientering om økonomien i foreningen og den søknaden om støtte, som er sendt Moss kommune.

Så ble vi minnet om at Turid legger ut nytt om LOP på Facebook (del gjerne her) og LOP sentralt legger ut nyheter bl.a. knyttet til arbeidet med tjenestepensjonen vår under LOP.no på Internett.

Lederen takket for frammøte, ønsket oss vel hjem og velkommen tilbake på neste møte i Arena 15. oktober hvor kommunesammenslåingen står på programmet. Vi får da besøk av politiker Benedikte Lund fra Moss kommune.  Møtet ble avsluttet med «heimreisa frå sætra» som minnet oss alle om at høsten nå er kommet. 

 

Ragnhild Marie Monsen, referent  

@