Referat fra medlemsmøtet 18. februar

Framdeles savnes snøen her i vårt distrikt av enkelte, mens andre nå har startet å vente på vår.  Midt i vinterferien, tirsdag 18. februar, valgte 25 av LOPs medlemmer å delta på vårt medlemsmøte som ble arrangert i Arena, Moss. Vår leder Turid Bakkerud Nørving, ønsket velkommen og i anledning av sammenslåingen mellom Moss og Rygge kommuner i år, startet vi med en gammel skjemtevise fra Seljord om et bryllup som fant sted i 1751 og det var sangen om «Ola Glomstuen» som giftet seg.

Når så store endringer finner sted i kommunen er det viktig vite hvordan man når de ulike administrative enhetene etter sammenslåingen. Et synlig tiltak ble vedtaket om å opprette et «kommunetorg» i byen. Vi ønsket derfor å gi våre medlemmer mer kunnskap om hva det innebærer og inviterte Inger Lise Skartlien som er leder av denne enheten. Hun tok med seg Ann Kristin Ellefsen og de gav oss en god oversikt over endringene.  

«Kommunetorget» som ble åpnet lørdag 15. februar er sammen med ByLab, Moss i Sentrum og enkelte politikere plassert i lokalene til tidl. ByLab i Dronningensgate. Nå skal ikke lenger innbyggerne i Moss henvende seg på Rådhuset, men dra til «gågata» i Moss med sine spørsmål. Det blir en av de 8 ansatte som skal veilede, svare på spørsmål eller sette brukeren i kontakt med rette enhet i kommunen. Mye av hjelpen vil etterhvert være basert på tekniske løsninger, som automater og apper, men det skal alltid være en person å snakke med. Så i tillegg til at de kan nås på mail, chat eller Facebook eller på tlf 60 24 80 00 ble alle ble oppfordret til å ta kontakt eller komme innom og få hjelp, enten til kjøp av billetter til Moss kulturhus, finne rett søknadsskjema,  melde om feil eller mangler i vår by eller finne fram i vår nye store kommune. Vi takket for informasjonen  med en oppmerksomhet til begge.

Så ble det orientert om vårens planer med årsmøte 17. mars (husk frist for saker 1. mars) og jubileumslunsj 28. april på Balke gård, hvor vi får både gjester og underholdning. Vi hygget oss videre med snitter, kaffe og utlodding mens lederen tok opp spørsmålet om vi skulle utsette årets sommertur til august. Det viser seg å være vanskelig å finne rett dato denne gangen ettersom det foregår mange arrangement i byen vår. Etter en rask runde ble det vedtatt at vi starter høsten med en sensommertur, tirsdag 25 august og en tur rundt i egen ny storkommune. Så inntil program for de ulike arrangementene kommer,  håper vi alle kan holde av disse datoene.  

Med sangen «din tanke er fri» ble alle ønsket vel hjem og velkommen tilbake til Arena 17. mars 2020.     

 

Ragnhild Marie Monsen, referent 

 

alt

alt

alt

@