Referat fra medlemsmøtet 19. november

Så var vi kommet til høstens siste medlemsmøte i LOP, Moss 19. november 2019 og tilstede på denne regnfulle høstdagen møtte det 22 medlemmer.

Vår leder Turid Bakkerud Nørving ønsket velkommen med noen linjer fra diktet «regn» av Sigbjørn Obstfelder:

Deilig og vått, deilig og rått, en er en og to er to

Vi hopper i vann, vi triller i sand,

sikk, sakk vi drypper på tak, tikk, takk, det regner i dag.  

Etter en orientering om endring i dagens program, hvor helse og trening for eldre måtte utgå, og så ønsket leder velkommen til Hugo Hansen og Liv Berger fra slektsforskningsgruppa i Moss Historielag. De hadde på kort varsel sagt ja til å gi oss informasjon om arbeidet som utføres ved en slektsgranskning, dvs gledene ved å lete etter opplysninger knyttet til tidligere generasjoner. Sporty gjort!

Det er mange som gleder seg over arbeidet med å skape et slektstre som gir den enkelte informasjon og kunnskap.   Etterhvert som slektsledd blir funnet, samlet og systematisert kan det bli mange hyggelige samtaler på tvers av alder og nasjonalitet. Familier finner tilbake til hverandre og nye bånd kan knyttes.  I dag tas det hundrevis av bilder med både dato og klokkeslett, men arver du  gamle album og brev bør disse gjennomgåes og digitaliseres eller skannes, slik at opplysninger om hendelsene kan knyttes sammen. Et album uten tekst, mister sin verdi for senere generasjoner. Det er et poeng at bildene forstørres, slik at detaljer kommer med, det kan skape interesse og gi oss nye opplysninger om livet slik det var for generasjonen den gang.

I dag er det mange muligheter til å søke i eksterne databaser både i Norge og utlandet. I Norge har vi Nasjonalbiblioteket.no som bevarer fortiden for framtiden.  Digitalarkivet.no som brukes av Arkivverket for å gjøre arkivmateriale tilgjengelig på nett. Her har alle mulighet til å søke i kirkebøkene som er digitalisert og i folketellingene som gir mye informasjon om fødsel, ekteskap, yrke og død for våre forfedre. Det finnes også mange muligheter til å søke etter utvandrere og det er ikke få som har funnet sin slekt i en annen verdensdel. I vår by kan enhver som er interessert i å vite mer, henvende seg til slektforskningsgruppa som har tilhold i Moss biblioteket 1. tirsdag hver mnd fra kl 17 – 19 fram til mai 2020. I tillegg er de tilstede på Justus (Orkerød), hvor Historielaget holder til 3. onsdag i mnd fra kl 16.

Som en naturlig overgang kunne Jonina Vaalerhaugen fra LOP, som har sin bakgrunn fra Island fortelle oss om sitt familieprosjekt. Hun har forstått hvor viktig det er å kunne formidle familiens historie og har samlet så mye at det har blitt et praktverk av en bok som både i tekst og bilder viser nye generasjoner deres fortid.

 Vi takket alle tre for innleggene med en oppmerksomhet.

Kristian Hjortkær Hansen, leder i historielaget orienterte så om boken «Moss som den er og var», et praktverk som nå er til salgs hos bokhandleren. Her har mange gode krefter gitt innspill til et viktig bidrag i jubileumsåret.

Desember står for tur og det er julelunsj på Balke gård 10. desember. Påmelding er sendt ut og  etternølerne har ennå noen dager til å melde seg på hos leder.  Så avsluttet vi med å synge deler av  sangen «det som skjer, det skjer»  før alle ble ønsket vel hjem og velkommen tilbake i Arena 21. januar 2020.     

Ragnhild Marie Monsen, referent 

@