Referat fra medlemsmøtet 20. november

20. november hadde LOP, Moss sitt månedlige møte på Arena og her deltok 20 av våre medlemmer. Leder Turid Bakkerud Nørving ønsket velkommen og fikk denne gangen hele forsamlingen til å delta unisont i verset ”brann, brann, brann”. Det var en fin innledning til dagens tema som var brannvern ” For en tryggere hverdag, brannsikkerhet for hjemmeboende eldre”.

Vi fikk besøk av branninspektør Bjørn Refling fra brannvesenet. Han viste oss en filmsnutt om hvor fort en brann kan utvikle seg og hvordan røyken dreper. Gav oss god informasjon om røykvarslere, komfyrvakt, bruk av riktig skjøteledning, skifting av batterier og ladning av elektronisk utstyr. I arbeidet med forebygging har velferdsteknologi bidratt til økt sikkerhet for hjemmeboende eldre ved utvikling av røyk- og bevegelsessensorer eller direktealarm mot vaktsentral. Her var mye til ettertanke, spesielt i førjulstid med smultbaking og mye ekstra bruk av levende lys.

Vi takket for orienteringen med en liten oppmerksomhet, før det ble servering av kaffe og snitter. Denne gangen hadde vi også fått god hjelp til ”kjøkkentjeneste” og det er vi takknemlig for.

Deretter fortsatte loddsalg og hyggelig samtale før vi avsluttet med ”oppmuntringsvisa” og ønsket alle velkommen til julelunsj tirsdag 11. desember på Balke gård. Er du seint ute med påmelding så kontakt vår leder.

Til sist oppfordrer vi medlemmene til å logge inn på www.lop.no, hvor de finner mer informasjon om arbeidet som utføres av LOP sentralt mot sentrale myndigheter.

Ragnhild Marie Monsen, referent

@