Referat fra medlemsmøtet 20. september

Leder Turid Bakkerud Nørve ønsket velkommen og innledet møtet med sangen «Litt gammel». Tema for møtet: «Leve hele livet» ved Heidi Bye, som er prosjektleder i Moss kommune.

Prosjektet tar utgangspunkt i Meld.St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet – En kvalitetsreform».

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. I Moss er det satt spesielt søkelys på fem områder:

  1. Et aldersvennlig Moss
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp, og å holde seg frisk så lenge som mulig
  5. Sammenhenger og overganger i de kommunale tjenestene, frivillige og private aktører.

Det er gjennomført en bred innbyggerundersøkelse som gir et bilde av hva befolkningen i Moss ønsker å forbedre gjennom prosjektet. Her nevnes kun enkelte tilbakemeldinger fra innbyggerne; bedre transportmuligheter og trygge utemiljøer, IT- kunnskap, flere møteplasser, hjelp til tilrettelegging av egen bolig, rehabilitering i eget hjem og for noen større økonomisk valgfrihet.

Heidi Bye tar gjerne imot flere innspill fra medlemmene i lokallaget av LOP.

 

Leder orienterte om høstens program:

  • 20.oktober reiser vi til Chat Noir hvor Øystein Sunde underholder. Avreise kl. 18.00 fra Myra.
  • Jubileumsfest 16.november på Røed gård. Det kommer innbydelse nærmere festen.
  • Det blir et enkelt julemøte 7.desember på Arena.

 

Ref. Sonja Rønneberg