Referat fra medlemsmøtet 21. januar 2020

Det er jubileumsår i år, både for byen og vår lokalforening. Lokallaget av LOP ble startet av driftige pensjonister i 1995 og det skal feires av oss i april med en lunsj for våre medlemmer og gjester.

Året 2020 kom med vårlig temperatur og svært lite snø, til glede for noen og sorg for andre. Vi startet årets første medlemsmøte 21. januar og tilstede var 26 medlemmer. Vår leder Turid Bakkerud Nørving ønsket  velkommen og som en honnør til byen og året, sang vi fedrelandssangen «mellom bakkar og berg».  

I dag fikk vi besøk av kantor Kjetil Ertresvåg i Moss kirke som gav oss en liten fortelling i ord og toner om møtet med musikken til Johann Sebastian Bach og hans liv. Han innledet med å fortelle om en opplevelse han hadde som 9 åring, hvor han hørte musikken til Bach framført av organisten i Vatne på Sunnmøre og ble helt fasinert. Ertresvåg var opptatt av musikk og spilte etterhvert flere instrumenter, så det ble en naturlig vei mot musikkkonservatoriet og arbeidet som organist.  Forholdet til Bach,s musikk har ikke avtatt, men økte etterhvert som han lærte mer om denne store komponisten. Vi fikk høre utdrag av flere musikkstykker og en fortelling om en luthersk musikerfamilie i Thûringen i Tyskland, hvor navnet var synonymt med musikk og dekket alle sider av den for nesten samtlige mannlige forfedre gjennom flere hundre år. Han var yngst av 8 søsken og ble tidlig foreldreløs, men ble oppfostret av sin eldre bror. Var gift to ganger og fikk mange barn, men få vokste opp. Han var kjent som en hissig mann som helst gjorde som han ville, men hadde store ambisjoner og skaffet seg alltid jobb.  Johann Sebastian Bach ble født 21. mars 1685 i Eisenach og døde 28. juli 1750, 65 år gammel og er gravlagt ved Thomaskirken i Leipzig. Vi takket for en lærerik og fin innsikt i historien om en av våre største komponister med en oppmerksomhet.

Det ble deretter en hyggelig prat rundt bordene med servering av kaffe og svele, før vår leder orienterte om at vi dessverre ikke har fått valgt inn et medlem til eldrerådet i nye Moss kommune.  Hun ba også medlemmene reservere 28. april hvor vi skal feire 25 års jubileum for vår lokalforening på Balke gård. Så blir det årsmøte 17. mars på Arena og vi minner om at saker til styret, må være levert senest 1. mars. 

Så var det utlodning før vi avsluttet med «oppmuntringsvisa». Alle ble ønsket vel hjem og velkommen tilbake til Arena 18. februar 2020, hvor vi får besøk av Inger Lise Skartlien, Moss Kommune.     

 

Ragnhild Marie Monsen, referent 

@