Referat fra medlemsmøtet 24. april 2018

LOP Moss hadde medlemsmøte tirsdag 24. april 2018 på Arena og tilstede på møtet var 24 medlemmer.  Leder Turid Bakkerud Nørving ønsket velkommen og startet med diktet ”Jeg velger meg april” av Bjørnstjerne Bjørnson.

Så hadde vi en orientering om årets sommertur, som finner sted mandag 4. juni. I år tar vi ferjen og  setter  kurs mot Vestfold hvor vi besøker både Larvik og Stavern. Vi legger opp til en dagstur med både guiding, mat og god opplevelse. Egen påmelding med frister vil bli sendt ut i god tid før avreise. 

Dagens innlegg hadde dr. Lorentz H. Nitter, med temaet: Hjernen, hva når den svikter oss?  

Demens rammer mange og det er en hjernesykdom, ikke en naturlig del av det å bli gammel. Ved økende alder skjer det et nevrontap, spesielt i hippocampus, den viktigste delen av hjernen. Vi kan trene opp hukommelsen, så det er viktig å bruke hjernen. Selv om vi må konsentrere oss mer for å lære nye ting. Alzheimer er et fellesbegrep for flere demenssykdommer, som rammer ulike deler av hjernen og kriteriene er bl.a. hukommelse, oppmerksomhet, språk, problemløsning og abstrakt tenkning. Det antas at ca 40 % av de som mottar hjelp hjemme har en demenssykdom, men at bare 20 % av disse har fått en diagnose.   Det er viktig med en tidlig diagnose for å få svar, utsette sykehjemstiden, gjennomføre rett behandling og kanskje få mulighet til å skrive for eks. en fremtidsfullmakt. Slik at en selv kan bestemme hvem som skal være ” min stemme, når jeg ikke skjønner noe”. Det ble en tankevekkende opplevelse for oss og som takk fikk han en liten oppmerksomhet.  

Ettersom det er vårt siste møte før sommeren, minnet leder om oppstart til høsten, som blir tirsdag 25.9 og hvor Sonja Rønneberg vil fortelle oss om Kvinnerådets mange oppgaver og funksjoner. 

Så takker vi Kristian som hjalp styret på kjøkkenet, slik at vi kunne servere kaffe og snitter.  Deretter ble det orientert fra eldrerådets møte, før vi fortsatte loddsalg og hyggelig samtale. Så sang vi ”kom mai, du skjønne, milde” før vi  avsluttet og ønsket hverandre en fin mai og gjensyn på sommerturen.

 

Ragnhild Marie Monsen, referent 

@