Referat fra medlemsmøtet 24. januar 2017

Åpent møte på Arena 24. januar med besøk av foredragsholder Astrid Nøkleby Heiberg ga fullt hus. Mange hadde møtt fram for å høre foredraget om Aktive Eldre.

Leder Turid B. Nørving ønsket alle og spesielt Astrid Nøkleby Heiberg velkommen til årets første åpne medlemsmøte. Heiberg tok utgangspunkt i de eldre som var tilsted om de følte seg gamle. Ingen følte seg gammel, men eldre.

Hun vinklet foredraget på en morsom og inspirerende måte og var innom mange emner. Eldre er en ressurs som samfunnet har behov for, og mange pensjonister som går ut i pensjon kan forvente en pensjonisttid på ca. 30 år.

Det er ikke uvanlig nå at, spesielt kvinner blir hundre år. Hilsener fra ordfører og kongen er falt ut på grunn av arbeidspress, og at det nå er mange som oppnår så høy alder. Astrid Nøkleby Heiberg holdt oss i ånde med sitt fengslende foredrag om aktive eldre og kom bl. annet inn på politikken hvor det kun var noen få (4) på Stortinget som var over 65 år. Videre tok hun for seg sansene våre og hvor viktig det var å holde de i live – hørsel, syn. lukt og smak.

Videre sa hun at finere vin av eldre årgang hadde sin verdi.

Fysisk nærhet var noe vi hadde med oss fra fødselen av og som mer eller mindre ble borte på eldre dager. Det var viktig å bevare verdigheten. Det å bli dement og å miste personligheten kan for mange være vanskelig å akseptere.

Det å fortatt kunne kjøre bil er viktig, men individuelt, og for mange en vanskelig ting å takle det å ikke kunne inneha førerkort lenger. Droner er nytt i tiden og som må aksepteres sa Nøkleby. Fremtiden vil by på førerløse busser og biler noe de eldre også må forholde seg til.

Flere av tilhørerne tok ordet og kommenterte Heibergs sitt foredrag. Det ble en interessant og morsom god time med artig underholdning av tidligere statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg.

Hun ble av Ledere Turid B. Nørving overrakt en gave for en et flott foredrag som vedrørte oss eldre. Leder orienterte om neste møte.Årsmøte og medlemsmøte den 28 februar med innmelding av saker til årsmøte den 14. februar.

Så var tiden inne for kaffe og vafler, loddsalg og trekning før leder ønsket vel hjem og på gjensyn 28. februar til neste medlemsmøte.

Sekretær

           

@