Urimelig behandling av minstepensjonister fra det offentlige

I årets trygdeoppgjør fikk landets minstepensjonister er tillegg på 4000 kr. Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) satt før sommeren fokus på at dette kommer alle til gode, unntatt de som også har offentlig tjenestepensjon.

Vi forutsatte da at dette var en feil som ville bli rettet opp. Stor er derfor vår skuffelse når regjerningen ved Statssekretær Thor Kleppen Sættem nå varsler at dette ikke var utilsiktet.

Det er særlig kvinner som rammes av dette, kvinner som har få opptjeningsår og som har stått i deltidsstillinger. LOP finner det svært urimelig at disse minstepensjonistene skal miste mye av årets tillegg fordi de har hatt en deltidsstilling i det offentlige, dette er svært urimelig sett opp mot at samme avkortning ikke gjøres for de som har hatt tilsvarende stillingsprosenter i det private. Nok en gang registrerer vi at pensjonene er under press. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi har organisasjoner som kan være vaktbikkjer og slå i bordet når det trengs!

@