Årsberetning 2013

Et samlet tilbakeblikk på året som har gått viser et velfungerende styre der alle har gjort en god jobb og samarbeidet har vært utmerket.

NEDRE ROMERIKE LOKALLAG AV LOP

Styret har i 2013 hatt følgende tillitsvalgte:

Leder:                      Solveig Finsrud

Nestleder:                Tore Lindholt

Kasserer:                 Ole Aunøien

Sekretær:                 Sigrid Samstad Stavik

Styremedlemmer:   Lisa Sand, Randi Haukland

Varamedlemmer:   Agnes Radich, Ingrid Falkenberg

 

Revisor:                   Herun Grønning ,  vararevisor: Solfrid Stensbye

Festkomite:             Eva Stubbraaten, Inger Nitteberg

Valgkomite:            Per Helstad, Thora Elise Oppegaard, Ole Aunøien 

 

Årsberetning:

Laget hadde 130 medlemmer per 31.12.2013.

Det har vært avholdt 12 styremøter, og det har blitt behandlet 80 saker. Vi har hatt 8 medlemsmøter med et interessant og  variert innhold. Det har vært fra 17 til 45 fremmøtte på møtene. Vi arrangerte også som vanlig et julemøte i desember, der vi valgte å servere en lunsjtallerken istedet for full middag kl.12. Julemøtet var godt besøkt, og ekstra gledelig var det at flere medlemmer fra Oslo LOP deltok.

Fjorårets planlagte vårtur i april  måtte dessverre avlyses pga. for få påmeldte.

Vi vil satse på høsttur neste år.

Vi ønsket å sette opp stand under Byfesten i Lillestrøm i juni. På grunn av all byggeaktiviteten i Storgata i Lillestrøm, fikk vi ikke tildelt plass for en stand, men er lovet en plass i juni 2014.

Sentralt har man hatt et vanskelig år i forbindelse med daglig leders avgang, men ting har nå begynt å normalisere seg, og prosessen med ansettelse av ny daglig leder er i gang.

I oktober holdt kursutvalget i LOP et seminar for tillitsvalgte på Gardermoen. Det ble fokusert på regnskap, medlemsregistre, tips om markedsføring og ideer til verving. Kasserer og leder deltok på dette seminaret.

Det gode samarbeidet med LOP Oslo er blitt videreført. Vi møter på hverandres møter der de ikke kolliderer. I september arrangerte LOP Oslo en tur til Serbia, der flere av våre medlemmer deltok. Turen var meget interessant, og man møtte hyggelige LOP-ere fra hele landet.

Et samlet tilbakeblikk på året som har gått viser et velfungerende styre der alle har gjort en god jobb og samarbeidet har vært utmerket.

 

Solveig Finsrud (s)              Tore Lindholt (s)                 Ole Aunøien (s)                    Sigrid S. Stavik (s)

 

Lisa Sand  (s)                        Agnes Radich (s)               Randi  Haukland (s)             Ingrid Falkenberg (s)

@