Årsmøtet 2016

Nedre Romerike LOP avholdt sitt årsmøte den 18. februar. Etter årsmøteforhandlingene innledet fungerende leder Torild Ofstad om arbeidet i sentralstyret. Drøftingsmøter samt arbeidet mot underreguleringen med den negative utviklingen for pensjonene står sentralt. Medlemmene viste  stor interesse – de stilte spørsmål og kom med forslag!

Her kan du lese styrets årsmelding for 2015 samt protokoll fra årsmøtet.

alt

Nestleder Tor Nakstad takket fungerende sentralstyreleder Torild Ofstad for orienteringen.

Dokumenter

@